होम

ઝારોલા કેળવણી મંડળ સંચાલિત, ઝારોલા પ્રાથમિક શાળામાં આરોગ્ય મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. | The News Day

ઝારોલા કેળવણી મંડળ સંચાલિત, ઝારોલા પ્રાથમિક શાળામાં આરોગ્ય મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ગુજરાત સરકારમાં પૂર્વ મંત્રી આદરણીય શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, આણંદ લોકસભાના સાંસદ શ્રી મિતેશભાઇ પટેલ, શ્રી પ્રતાપસિંહ ગોહેલ, શ્રી ભીખાભાઈ પઢીયાર,

Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button